Måned: februar 2018

Ikke kategoriseret no comments

Sort udspil fra S

Socialdemokraternes nye udspil ”Realistisk og Retfærdig” er fuldstændig sort. I dobbelt betydning. Sort som i ansvarsfralæggende fremmedfjendskhed og sort som i urealistisk at gennemføre.
S forsøger at iføre sig et humanistisk skær ved at sige at man vil gøre op med menneskesmuglerne og de tusindvis der drukner i Middelhavet på flugt fra krig og elendighed.
Af Peder Hvelplund, FT-kandidat Enhedslisten, Tagholmvej 139, 9800 Hjørring

Status 2021 for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Valg til Lokaludvalget på Nørrebro

Konstitueringsmøde mandag den 6.december

Støt op ❤️💚

Konstitueringen for Byrådsperioden 2022-2025