Blog

Alternativets fejlskud
Demokrati, Folketingskandidater, Folketingsvalg, Kapitalisme, Læserbreve og debatindlæg, Om Enhedslisten, Peder Hvelplund, Rød - grøn, Sammenhold, Velfærd, Venstrefløjen no comments

Alternativets fejlskud

Alternativets alternative melding er et fejlskud og vil i stedet opfordre dem til at stoppe navnelegen og i stedet melde klart ud at de er en del af venstrefløjen og vil bidrage til at styrke indsatsen for at skabe et reelt, troværdigt samarbejde mellem Alternativet, SF og Enhedslisten der kan udfordre Socialdemokratiet og de øvrige borgerlige partier.
Læserbrev ved folketingskandidat, Peter Hvelplund, Hjørring

Kolossalt socialdemokratisk svigt
Arbejdsmarked, Det offentlige, Det offentlige område, Folketingskandidater, Folketingsvalg, Læserbreve og debatindlæg, Lockout, Lokalpolitik, Offentligt ansatte, Overenskomst, Peder Hvelplund, Strejke, Ytringsfrihed no comments

Kolossalt socialdemokratisk svigt

Af kandidat til Folketingen, Peter Hvelplund, Hjørring.
De seneste år har debatten om ytringsfrihed gået højt. Ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed der skal sikre at man altid har retten til at udtrykke sig i skrift og tale – også når man vil tale magten midt imod.

Fjerntrafik og gods i Nordjylland
Lokalpolitik, Offentlig transport, Pressemeddelelser, Susanne Flydtkjær, Tog, Transport no comments

Fjerntrafik og gods i Nordjylland

Skal der køre fjerntog i Nordjylland? Ja selvfølgelig skal der det – og vel at mærke fjerntog fra hovedstaden og til Frederikshavn. Skal der gang i godstransporten på skinner fra Hirtshals og ned til resten af Europa, så lastbilerne kommer væk fra vejene – mindre trængsel – til glæde for klima og miljø og arbejdspladser i Hirtshals. Hvad forhindrer det? Fejlslagne politiske prioriteringer er jo nok den væsentlige forklaring
Af Susanne Flydtkjær, Regionsrådsmedlem, medlem af bestyrelsen i Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner

Ikke kategoriseret no comments

Sort udspil fra S

Socialdemokraternes nye udspil ”Realistisk og Retfærdig” er fuldstændig sort. I dobbelt betydning. Sort som i ansvarsfralæggende fremmedfjendskhed og sort som i urealistisk at gennemføre.
S forsøger at iføre sig et humanistisk skær ved at sige at man vil gøre op med menneskesmuglerne og de tusindvis der drukner i Middelhavet på flugt fra krig og elendighed.
Af Peder Hvelplund, FT-kandidat Enhedslisten, Tagholmvej 139, 9800 Hjørring

Forslag til budget
Ældre, Børn og unge, Kommunale nyheder, Mærkesager no comments

Forslag til budget

En række ledige i Kolding har akut brug for hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Ikke mindst de arbejdsløse, der er ramt af kontanthjælpsloftet, der betyder, at de får beskåret kontanthjælp eller integrationsydelse, hvis de ikke skaffer sig 225 timers arbejde inden for et år. Derfor foreslår Enhedslisten i forbindelse med budgetforhandlingerne, at kommunen…

Ældre, Børn og unge no comments

Undtagelsestilstand og masser af te test

2017-06-25 SOLIDARITETSBESØG I KURDISTAN TYRKIET: 25.-28.maj besøgte 4 byrådsmedlemmer fra Enhedslisten, samt MF Christian Juhl, det sydøstlige Tyrkiets hovedby Diyarbakir i Kurdistan. Ankomst: Vi ankommer i solskin og 30 graders varme til Diyarbakir, som på kurdisk hedder Amed. Vi bliver installeret på et udmærket hotel og vores tolk bekræfter, at programmet er på plads. Og…

Ikke kategoriseret no comments

Kommuner må ikke tjene på fejlagtig sagsbehandling

Alt for mange kommuner laver systematisk fejl i deres sagsbehandling på handicapområdet. Det viser det danmarkskort, som socialministeren netop har offentliggjort på ministeriets hjemmeside. På landsplan var der fejl i 37 % af de mere end 8.000 kommunale afgørelser på socialområdet, der blev klaget over til Ankestyrelsen i 2016. I nogle kommuner er tallet langt…

  • 1
  • 2